Hội NCT huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa: Thành công trong vận động xây dựng phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Ngày đăng: 03/03/2017

Ông Hoàng Trọng Thọ, Chủ tịch Hội NCT huyện Như Thanh báo cáo tham luận tại

Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh Thanh Hóa


Như Thanh là huyện miền núi nằm về phía tây nam của tỉnh Thanh Hoá, có diện tích tự nhiên 59.634ha; dân số 90.500 người, có 3 dân tộc chính đoàn kết chung sống từ bao đời nay là dân tộc Thái, Mường, Kinh. Có 11/17 xã thị trấn thuộc vùng 135. Người cao tuổi có trên 8.000 người chiếm gần 10% dân số - Hội viên Người cao tuổi có 7886 người chiếm trên 97% người cao tuổi. Đã có 5 xã và 25 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có sự  tự nguyện đóng góp, ủng hộ của người cao tuổi với số tiền gần 6 tỷ đồng, 46.000m2 đất các loại.

Việc xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Thường trực tỉnh Hội nhằm huy động xã hội hoá để nâng mức sống cả vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Đây là động lực để góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát huy vai trò người cao tuổi. Tuy nhiên đối với huyện miền núi Như Thanh bước đầu là vô cùng khó khăn. Vì tổ chức Hội ở cấp huyện mới được thành lập, nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động còn mới mẻ. Tuy vậy, tập thể Ban Chấp hành huyện Hội nhận thức muốn chăm lo cho người cao tuổi thì phải có quỹ. Sau 5 năm (2012 – 2016), được sự ủng hộ của CBCC và CBLL vũ trang, của hội viên Hội Người cao tuổi, toàn huyện, nhất là sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực UBND huyện, Như Thanh đã vận động được 1.308.000.000đ, thu vận động ở cơ sở là 282.000.000đ và thu ở chi nhánh là 1.026.000.000đ.

Từ nguồn quỹ thu được, huyện đã dành 1 phần theo quy định của Hội đồng quản lý  quỹ tỉnh tổ chức thăm hỏi người cao tuổi khó khăn trong dịp lễ tết, các ngày truyền thống của Hội; mỗi năm dành từ 150 suất quà trở lên để tổ chức thăm hỏi động viên người cao tuổi và dành để  chi cho thành lập  CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Trong 5 năm, được giao thành lập 9 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, huyện đã thành lập được 12 CLB, vượt kế hoạch cả số thu tiền ở chi nhánh và vượt kế hoạch thành lập CLB từ 140% trở lên.

Để đạt được kết quả trên, trước hết phải làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác người cao tuổi nói chung cũng như vận động xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nói riêng. Ở đơn vị nào cấp uỷ, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thì ở đó chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai là Thường trực huyện hội phải làm tốt công tác tham mưu cho ban, trưởng ban chỉ đạo thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, phải có đội ngũ cán bộ Hội trách nhiệm, nhiệt tình, có phương pháp làm việc trong công tác tham mưu về tuyên truyền vận động để các tập thể, cá nhân củng như cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm chia sẻ ủng hộ quỹ. Ba là thực hiện tốt việc công khai minh bạch từ việc thu chi quỹ ủng hộ, đến việc phân bổ quà thăm hỏi cho từng tập thể cá nhân hội viên được thông báo rộng rãi, thể hiện sự công bằng đồng thời giám sát lẫn nhau.

Từ kết quả vận động quỹ chăm sóc ở cơ sở, CBCCVC, CBCSLLVT thấy được tiền ủng hộ của mình được sử dụng đúng mục đích, có ý nghĩa vì ông bà cha mẹ và những người thân của mình được thăm hỏi lúc ốm đau, chia sẻ lúc khó khăn; thấy hoạt động của Hội người cao tuổi ngay càng có ý nghĩa hơn đối với người cao tuổi đó là cơ sở để họ tiếp tục ủng hộ quỹ. 

Tin, ảnh: BBT Trang TTĐT
Tin liên quan