Hội NCT cơ sở không được khen thưởng bằng hình thức Giấy khen

Ngày đăng: 22/10/2014

Hỏi:-  Đề nghị chuyên mục Tư vấn và Hỗ trợ pháp lí của Báo Người cao tuổi cho biết: Hội NCT xã, phường, thị trấn có được khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên bằng hình thức Giấy khen không?

Trần Minh Thanh
(Hội NCT xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Trả lời:- Điều 32, Điều lệ Hội NCT Việt Nam quy định:

Tổ chức, hội viên, cán bộ Hội có thành tích được Hội biểu dương khen thưởng: Tặng giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua, Kỷ niệm chương.

Tổ chức, hội viên, cán bộ Hội có thành tích xuất sắc được tổ chức Hội đề nghị các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam và các ngành liên quan khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền khen thưởng như sau:

-  Chi hội biểu dương tổ hội và hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao-Gương sáng” trong chi hội.

-   BCH Hội NCT xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cơ sở) xem xét, công nhận, biểu dương chi hội, cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao-Gương sáng” trong Hội cơ sở.

-   Ban Đại diện Hội NCT cấp huyện biểu dương Hội cơ sở, chi hội, cán bộ, hội viên trong địa phương mình đạt thành tích xuất sắc; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cùng cấp và cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

-   Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cán bộ, hội viên trong địa phương mình đạt thành tích xuất sắc; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cùng cấp và cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, Khen thưởng.

Như vậy, Hội NCT cơ sở không đủ thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên bằng hình thức Giấy khen."

(Nguồn: Báo Người cao tuổi)
Số báo 165 (1482) ra ngày 15/10/2014.