Hội NCT cơ sở cần có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Ngày đăng: 18/08/2014

Hỏi: - Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An hỏi: “Tất cả các chi hội NCT ở thị trấn Tân Kỳ đều có Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT, vậy Hội NCT của thị trấn không thành lập Quỹ này có được không?”.

Trả lời: - Quỹ chăm sóc NCT được thành lập trên cơ sở căn cứ Pháp lệnh NCT ban hành ngày 28/4/2000; Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 và Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ; Quyết định số 47/2006/QĐ-BTC ngày 13/9/2006 của Bộ Tài chính. Điều 7, Luật NCT quy định: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT là quỹ xã hội, từ thiện được hình thành từ các nguồn sau đây: Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; các khoản thu hợp pháp khác. Việc thành lập, hoạt động và quản lí Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quỹ được sử dụng vào những hoạt động sau:

a) Chi tài trợ, bao gồm: Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích chăm sóc và phát huy vai trò NCT theo Điều lệ; tài trợ theo sự uỷ nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật; tài trợ cho tổ chức, cá nhân những hoạt động phù hợp với mục đích của Quỹ được quy định của Điều lệ như thăm hỏi khi NCT ốm đau, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phúng viếng…

b) Chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước giao.

c) Chi thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng.

d) Chi cho hoạt động quản lí Quỹ.

e) Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiết kiệm đối với tiền nhàn rỗi của Quỹ (không bao gồm Ngân sách Nhà nước cấp).

Toàn bộ tài sản huy động vào Quỹ phải sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Như vậy, mục tiêu thành lập Quỹ tạo tiền đề vật chất nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của NCT một cách tốt nhất. Nhất là trong điều kiện ngân sách nhiều khó khăn như hiện nay, Hội NCT cơ sở rất cần phải xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội.

Báo Người cao tuổi, 13/08/2014