Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 – 2020

Ngày đăng: 03/05/2018

Vừa qua, Hội Cựu chiến và Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Quang, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đại diện các ban, ngành liên quan của thành phố; đại diện tổ chức Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh cấp thành phố, cấp quận, huyện.

 

 

Đồng chí Bùi Đức Quang, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Người cao tuổi và Cựu chiến binh là lớp người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và thành phố, góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc, đã chịu nhiều hi sinh gian khổ trong thời kỳ kháng chiến, trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, với kinh nghiệm và sự từng trải được tích lũy trong cuộc sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực công tác và đời sống xã hội. Trên 80% hội viên cựu chiến binh đồng thời cũng là hội viên người cao tuổi.    

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm mục đích tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, gương mẫu của người cao tuổi thành phố; bản lĩnh kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của lực lượng Cựu chiến binh; tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

 

Đại biểu dự Hội nghị kí kết Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và 

Hội Người cao tuổi thành phố giai đoạn 2018-2020

         

Tăng cường công tác phối hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội Người cao tuổi và phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu”; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh vững mạnh.

Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh thành phố chỉ đạo cụ thể hóa chương trình phối hợp thành các nội dung và hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả thiết thực phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi địa phương và nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

 


Tin, ảnh: Lê Văn Nhã, Phó Chủ tịch Hội NCT thành phố