Hà Giang: Tích cực triển khai thực hiện Quyết định của Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 31/08/2017

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và Chương trình hành động của tỉnh Hà Giang về NCT giai đoạn 2013-2020 với 9 hoạt động chính, trong đó có hoạt động "Xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng"- nòng cốt là mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLBLTHTGN), ngày 26/9/2016, UBND tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 2294/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập 30 CLB LTHTGN tại các xã triển khai thực hiện hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định, UBND tỉnh Hà Giang hỗ trợ cho mỗi CLB 55 triệu đồng (gồm 5 triệu mua trang thiết bị ban đầu; 50 triệu cho Quỹ tăng thu nhập).

 

Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam  giảng bài tại lớp tập huấn

 

Nhằm hỗ trợ tỉnh Hà Giang triển khai Đề án đạt kết quả, cuối tháng 8/2017, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam, Văn phòng Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành CLB LTHTGN (mỗi lớp 3 ngày) cho 23 Câu lạc bộ tại 8 huyện Quang Bình, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, Bắc Quang, Đồng Văn, Mèo Vạc và thành phố Hà Giang. Cuối tháng 9/2017,  sẽ tổ chức 01 lớp tập huấn cho 7 CLB còn lại thuộc hai huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì.

 

Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm


Thành phần tham gia tập huấn gồm: Mỗi huyện 02 đại biểu (01 đại biểu Phòng Lao động - TBXH theo dõi công tác NCT và 01 đại biểu Ban Đại diện Hội NCT); mỗi xã 06 đại biểu (01 đại biểu là lãnh đạo Hội NCT xã và 05 thành viên Ban Chủ nhiệm CLB LTHTGN được thành lập theo Đề án của tỉnh).

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực NCT và phương pháp thuyết giảng tiên tiến, chi tiết, dễ hiểu, các chuyên gia của Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam đã giới thiệu những vấn đề cốt lõi nhất phục vụ cho việc tổ chức thành lập, quản lý, điều hành và duy trì hoạt động của mô hình CLB LTHTGN.

 

 

Trò chơi thư giãn tại lớp học

 

Theo kế hoạch,  Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức 03 lớp tập huấn bổ sung cho cả 30 CLB (mỗi lớp 2 ngày), tạo cơ sở giúp tỉnh Hà Giang xây dựng được những CLB nòng cốt, đồng thời hỗ trợ cán bộ Hội NCT và Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố trong tỉnh có đủ năng lực để tự nhân rộng mô hình CLB LTHTGN trong những năm tới.

 

Tin, ảnh Quỳnh Hương