Góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội Người cao tuổi: Người cao tuổi cần được phát huy, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ

Ngày đăng: 16/11/2020

Tiếp tục chương trình lấy ý kiến góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội NCT Việt Nam, sáng 13/11, tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Hội NCT 20 tỉnh, thành phía Bắc, để tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Hội trong tình hình mới.

Trực tiếp tham dự cho ý kiến tại Hội nghị là 17 lãnh đạo Hội NCT các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh trở ra. Dựa trên đề dẫn của Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam, các đại biểu cơ bản nhất trí với tinh thần Điều lệ Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2016 - 2021. Tuy nhiên để phù hợp với tình hình mới và thực tiễn hoạt động cơ sở, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, thiết thực giúp hoàn thiện Điều lệ Hội, phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm cũng như uy tín của NCT trong gia đình và xã hội.


Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu

 

Điều lệ Hội nhiệm kì 2021 - 2026 theo hướng: Xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; góp phần chăm sóc, phát huy vai trò NCT, thực hiện Hiến pháp, Luật NCT và Chương trình hành động quốc gia về NCT. Điều lệ Hội thống nhất thực hiện chung trong cả nước, phù hợp với thực tiễn hoạt động của các cấp Hội.

Ngoài 9 Điều cần bổ sung, sửa đổi trong dự thảo, các đại biểu tập trung cho ý kiến: Đánh giá việc thực hiện 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm (Xây dựng tổ chức Hội, Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT) và 2 chương trình công tác lớn trong nhiệm kì (NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; NCT tham gia xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở), 2 nhiệm vụ Nhà nước giao (Tháng hành động vì NCT Việt Nam; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau)…


Quang cảnh Hội thảo

 

Nhiều ý kiến đề nghị ghi trong Điều lệ về tổ chức Hội nên thống nhất 4 cấp; Đề nghị Trung ương tổng kết mô hình và đề nghị sau thí điểm cho phép tổ chức Hội hình thành 4 cấp có Ban Chấp hành. Một số ý kiến đề nghị ghi trong Điều lệ: Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh/ huyện…

Thực hiện Thông báo 58-VP/TW và Hướng dẫn 30-HD/BTCTW, nhiều địa phương rất khó khăn về nhân sự. Cán bộ sẽ nghỉ đồng loạt, thiếu hụt đội ngũ kế cận có kinh nghiệm hoạt động Hội. Đề nghị Trung ương Hội báo cáo Ban Bí thư và Hướng dẫn các cấp Hội chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa tới, nhất là Đại hội cơ sở vào Quý I/2021.

 

 

Đại biểu phát biểu ý kiến

 

Nhiều tỉnh hiện nay qua sắp xếp đã bố trí Chủ tịch Hội cơ sở là công chức kiêm nhiệm. Số Chủ tịch và Phó Chủ tịch là công chức, kiêm nhiệm không có phụ cấp nên làm việc cầm chừng. Hoạt động Hội khó khăn và chuẩn bị nhân sự Đại hội tới càng khó khăn hơn. Đa số thống nhất quy định: “Ban Thường vụ họp 6 tháng/lần, khi cần họp bất thường” nhưng một số ý kiến đề nghị giữ như cũ 3 tháng/lần). Đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa tới chỉ nên có 2 Uỷ viên ở địa phương là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tập trung ở cơ quan Trung ương Hội điều hành linh hoạt hơn. Có ý kiến đề nghị nên quy định 50 tuổi tham gia hoạt động Hội có thể là hội viên vì trên thực tế hoạt động Hội rất nhiều người 50 tuổi tham gia và làm nòng cốt cho hoạt động Hội. Về công tác khen thưởng, nên ghi thêm khen thưởng của các bộ, ngành phối hợp. Việc này đã được cụ thể trong Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng…

Sau phần thảo luận sôi nổi của các đại biểu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền thống nhất, Trung ương Hội sẽ tổng hợp, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ cơ sở. Trên cơ sở đó, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện Điều lệ Hội phù hợp với bối cảnh hiện nay. Điều lệ Hội sẽ tập trung nêu bật vai trò, uy tín, trí tuệ và kinh nghiệm của NCT; nâng cao nhận thức xã hội về NCT và phát huy vai trò NCT trong bối cảnh dân số già. NCT không chỉ được phát huy mà cần được chăm sóc tôn trọng và bảo vệ. Hội NCT không chỉ bảo vệ hội viên mà phải bảo vệ cả NCT nói chung.


Tin, ảnh: Lê Hà-Lê Thành