Giới thiệu tài liệu tập huấn Quyển 2: Hỏi-Đáp về luật pháp chính sách và chăm sóc sức khỏe cho NCT

Ngày đăng: 12/08/2021

Ngày 15/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP "Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội" có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Để BĐD/Hội NCT các cấp và Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở cơ sở kịp thời cập nhật các chính sách trợ giúp xã hội đã được sửa đổi, Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp biên soạn tài liệu tập huấn Quyển 2 - Kỹ năng hoạt động và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: “Hỏi-Đáp về luật pháp chính sách và chăm sóc sức khỏe cho NCT" nhằm hiệu đính, chỉnh sửa nội dung phần Trợ giúp xã hội cho NCT và các chính sách liên quan theo hướng cập nhật và chỉnh sửa một số câu hỏi và câu trả lời theo quy định mới tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Đây là tài liệu rất hữu ích cho BĐD/Hội NCT các cấp và các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích cho NCT.

Do chưa có kinh phí xuất bản để cung cấp cho các địa phương nên chúng tôi chọn hình thức cung cấp cuốn sách qua file điện tử. Đề nghị BĐD/Hội NCT các cấp có nhu cầu liên hệ: Ban Đối ngoại, Trung ương Hội NCT Việt Nam qua đồng chí Lê Xuân Đảng, chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương Hội; Email: doingoai.hnct@gmail.com; ĐT: 02437341854.

Trân trọng.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan