Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn I (2016 – 2020)

Ngày đăng: 01/12/2017

Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn I (2016 – 2020). 

Xem và tải nội dung giấy mời tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan