Giấy mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội....

Ngày đăng: 01/04/2022

Giấy mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Xem và tải nội dung Giấy mời tại đây.


Tin liên quan