Giấy mời dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở

Ngày đăng: 04/12/2018

Giấy mời dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

Xem vả tải nội dung Giấy mời tại đây.   

 


Tin liên quan