Giấy mời dự Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng: 13/10/2020

Giấy mời dự Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020.

Xem và tải nội dung giấy mời tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan