Giấy mời dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ XIII (Khóa V)

Ngày đăng: 07/12/2020

Giấy mời dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ XIII (Khóa V).

Xem và tải nội dung Giấy mời tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan