Giấy mời Dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ IX (Khóa V)

Ngày đăng: 03/12/2019

Giấy mời Dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ IX (Khóa V).

Xem và tải nội dung Giấy mời tại đây.


Tin liên quan