Giấy mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V (Khóa V)

Ngày đăng: 03/12/2019

Giấy mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V (Khóa V).

Xem và tải nội dung Giấy mời tại đây.


Tin liên quan