Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ IV (khóa V)

Ngày đăng: 04/12/2018

Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ IV (khóa V).

Xem vả tải nội dung Giấy mời tại đây.   


Tin liên quan