Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày đăng: 29/07/2014

Sáng 29/7/2014, tại Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị. 

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 tại 15 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể,... qua đó, tạo thành hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao hơn, đáp ứng mục tiêu xây dựng tác phong, thái độ phục vụ vì nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội, nhất là trong các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; đồng thuận với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; góp phần bồi dưỡng, vun đắp ngày càng cao hơn trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giới thiệu về những kết quả, mô hình, các kinh nghiệm và những hạn chế, yếu kém, những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề được nêu ra tại Hội nghị này; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị để Trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi sâu vào đời sống và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

Tin, ảnh: Đình Tăng
Nguồn: ĐCSVN, 29/7/2014