Giải quyết trợ cấp xã hội trong trường hợp thiếu hồ sơ

Ngày đăng: 03/06/2014

Hỏi: - Ở xã tôi có cụ Nguyễn Thị Vân là NCT cô đơn, sức khỏe yếu, sống nhiều năm ở địa phương nhưng không có giấy tờ cá nhân (hộ khẩu, CMND…), giải quyết thế nào  để được hưởng trợ cấp xã hội (TCXH)? Trường hợp vợ chồng NCT thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thì cả ông và bà có được hưởng TCXH không?

Trả lời: - Theo quy định của Luật Cư trú, bắt buộc người dân phải có đủ giấy tờ xác định nơi cư trú (CMND, hộ khẩu thường trú, tạm trú…). Đồng thời, theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011, bắt buộc khi giải quyết chính sách TCXH, đối tượng phải có CMND hoặc hộ khẩu cư trú. Do vậy, những trường hợp không có các loại giấy tờ trên thì gia đình, người giám hộ của NCT hoặc chính quyền xã phải tiến hành xác minh, thẩm tra, giúp NCT hoàn thiện các giấy tờ đó trước khi đề nghị hưởng TCXH cho NCT.

Đối với trường hợp vợ chồng NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng, thì cả ông và bà đều được hưởng TCXH hằng tháng.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, 28/5/2014.