Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục

Ngày đăng: 20/05/2014

Sáng 19/5/2014, đúng ngày sinh nhật Bác, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 4.000 đại biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở tất cả các điểm cầu.  

 

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị - ảnh: HH


Đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày đã nêu rõ những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực theo nội dung Chỉ thị, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, 3 năm qua, các cấp, các ngành trong cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đạt được một số kết quả quan trọng.

Ban thường vụ cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Trung ương, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương, đơn vị; nhiều nơi, ban thường vụ trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị một cách cụ thể, sát với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy và ban hành qui chế hoạt động của Bộ phận giúp việc, để bộ phận này hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trên cả nước và ở một số địa bàn ngoài nước.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng cấp, từng ngành. Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào chương trình công tác hằng năm, xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng đưa vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức hội thảo, phát hành sổ tay văn hóa của cơ quan, đơn vị, gắn với những chuẩn mực đạo đức, để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Các cấp đã tổ chức rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực này trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, duy trì thành nề nếp; có nơi đưa một số chuẩn mực đạo đức vào các quy ước, hương ước để vận động nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục; bước đầu đã có những nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều nỗ lực tìm tòi những cách thức tuyên truyền phù hợp, như đưa tin trên trang tin nội bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu chung về Bác Hồ; xây dựng những truyện ngắn, phim ngắn có chất lượng về người tốt, việc tốt; tổ chức triển lãm, gặp gỡ, tọa đàm, hội thảo; phổ biến những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa...

Kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị được thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện Chỉ thị góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại nhiều cơ quan, đơn vị. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng.  

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả của các cấp, các ngành đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 và biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh những mặt còn hạn chế, yếu kém cần quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí cho biết, ở một số nơi vẫn còn tình trạng lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng đơn vị. Vẫn còn hiện tượng thực hiện Chỉ thị một cách hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát, hiệu quả thực hiện chưa cao. Nhiều nơi, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thực hiện chưa tốt. Một số nội dung, yêu cầu về cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ; nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm... chưa trở thành nền nếp thường xuyên và tự giác. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm. Trong tổ chức thực hiện, có tình trạng chưa đồng đều, thiếu thường xuyên, liên tục.

Nhất trí với 9 nhóm công việc cụ thể được nêu trong Báo cáo sơ kết 3 năm, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện để thực hiện tốt Chỉ thị 03 trong thời gian tới đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội XI.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, các cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trước hết, trong cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp ngay trong quá trình học tập chuyên đề hằng năm và trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Cần gắn chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc “học tập và làm theo” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp. Mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Chỉ thị; trong đó, đòi hỏi đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết liệt vào cuộc. Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương cần khẩn trương hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của ngành, đoàn thể, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong toàn quốc thực hiện; phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát, giúp đỡ.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp khác đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Cần chú trọng phát huy vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc cấp ủy, tạo điều kiện để những người được phân công toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Rà soát, củng cố, lựa chọn các đồng chí thực sự tâm huyết, có uy tín cho Bộ phận này.

 

 Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội (Bảo tàng Hồ Chí Minh) - Ảnh: HH


Nội dung quan trọng nữa mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu là cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức sinh động và phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng và trong xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, năm 2015 sẽ tổ chức trao giải đợt 2 giải thưởng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo để làm tốt công tác này.

Ban Bí thư ghi nhận các kiến nghị được nêu trong Hội nghị và đề nghị Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất với Ban Bí thư chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như mong muốn của Người./.

Nguồn: ĐCSVN, 19/5/2014, Hiền Hoà.