Dự án Nâng cao năng lực giám sát thực hiện Luật, chính sách và hỗ trợ pháp lý cho Người cao tuổi

Ngày đăng: 20/12/2013

Năm 2009 Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Người cao tuổi, đồng thời Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan tâm đến NCTTheo Bộ LĐTBXH đến tháng 6/2013, đã có trên 1.500.000 NCT đang được hưởng trợ cấp xã hội. Các chính sách này đã góp phần giảm bớt khó khăn cho NCT nghèo và yếu thế, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện Luật NCT và các chế độ, chính sách vẫn còn nhiều bất cập, nhiều NCT bị thiệt thòi, hầu hết họ không được trợ giúp để được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình. Để tăng cường hiệu quả của việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với NCT, rất cần phải đẩy mạnh sự tham gia, giám sát và trợ giúp pháp lý cho NCT ở địa phương.

Xuất phát từ nhu cầu trên, trong 2 năm 2013-2014 TW Hội NCT phối hợp với Báo NCT thực hiện dự án “Nâng cao năng lực giám sát thực hiện Luật, chính sách và hỗ trợ pháp lý cho Người cao tuổi” được quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF) tài trợ. Mục tiêu chính là thành lập 12 tổ giám sát của Hội NCT, xây dựng tài liệu hướng dẫn, mở Chuyên mục Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý trên Báo Người cao tuổi, đồng thời được đăng tải trên Website của Hội NCT Việt Nam.

Chuyên mục Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trên Báo NCT  (1 kỳ/ 1 tuần) được bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 năm 2013, với hai nội dung chính là:

-       Hỗ trợ pháp lý cho NCT (dưới dạng giải đáp các thắc mắc, khiếu nại về các chính sách, quyền lợi của NCT và liên quan)

-       Hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát của Hội NCT địa phương, cung cấp thông tin mới về chính sách, chủ trương, văn bản liên quan tới NCT.

Trường hợp cần thiết, chuyên mục sẽ chuyển các kiến nghị, ý kiến tới các cơ quan quản lý để trả lời, hướng dẫn giải quyết hoặc chuyển lên các cấp cao hơn.

Mô hình Tổ giám sát và tư vấn pháp lý trên Báo NCT là hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thanh tra nhân dân, quy chế giám sát của MTTQ, phù hợp với nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát trong điều lệ của Hội NCT Việt Nam. Đồng thời mô hình này giúp nâng cao năng lực cán bộ về giám sát hỗ trợ, là hoạt động quan trọng trong chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020 đã được Chính phủ phê duyệt.


(Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội)