Đối tượng NCT được hỗ trợ mai táng phí

Ngày đăng: 27/11/2014

Hỏi: - Ở chi hội tôi có người qua đời ở tuổi 76, gia đình đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội làm thủ tục nhận tiền mai táng phí, được trả lời: Người mất chưa đủ 80 tuổi nên không được hưởng khoản tiền này. Xin hỏi trả lời như vậy có đúng không?

Lê Duy Thế (Số nhà 228/10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình,
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời: - Điều 17, Luật NCT quy định đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội:

1. NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

Điều 18, Luật NCT quy định:

1. NCT quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

2. NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây: Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày; được hưởng bảo hiểm y tế; cấp thuốc chữa bệnh thông thường; cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng; mai táng khi chết.

3. NCT thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 18 mà có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Như vậy, trường hợp ông hỏi, nếu người mất 76 tuổi, không thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng không được trợ cấp tiền mai táng phí.

Nguồn: Báo Người cao tuổi