Đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội

Ngày đăng: 24/11/2014

Hỏi: Xã tôi có hai vị đủ 80 tuổi là thương binh, đều được hưởng trợ cấp mức 862.000 đồng/tháng. Một vị là viên chức nghỉ hưu có lương hưu hằng tháng, một vị không có lương hưu. Vị không có lương hưu được hưởng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, vị có lương hưu thắc mắc: Tôi là thương binh sao không được hưởng khoản trợ cấp này? Xin quý báo giải đáp và cho biết thêm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gồm những ai? 

Nguyễn Bút (Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) 

Trả lời:

1/ Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng không phải là trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc bảo trợ xã hội. Do đó, vị thương binh không có lương hưu được hưởng chế độ bảo trợ xã hội NCT hằng tháng là đúng chính sách của Nhà nước. Vị thương binh có lương hưu không được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, vì tất cả những người hưởng lương hưu hiện nay đều không được hưởng chế độ trợ cấp này. Luật NCT quy định như vậy.

 

2/ Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (ngày khởi nghĩa ở các địa phương không giống nhau); thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kì kháng chiến (người được phong danh hiệu anh hùng thời kì đổi mới, xây dựng hòa bình không thuộc diện người có công); thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỉ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.

 

(Nguồn: Báo Người cao tuổi, 20/11/2014).