Điều lệ tổ chức Giải cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XIII năm 2021

Ngày đăng: 02/08/2021

Điều lệ tổ chức Giải cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XIII năm 2021.

Xem và tải nội dung Điều lệ tại đây.
Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan