Điều kiện xét hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày đăng: 07/10/2014

Hỏi:Tôi sinh năm 1932, hiện ngoài tiền trợ cấp BTXH cho NCT là 180.000 đồng/tháng, không còn nguồn thu nhập nào khác. Năm 2011, đưa ra bình xét tôi được ở mức hộ cận nghèo, đến năm 2012 thì cắt. Vậy tôi có được xét là hộ nghèo không?

Dương Đức Chiêu
(Nhà số 7, ngõ 27, đường Trần Quang Khải,
TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời: – Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2010 -2015 quy định: Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng; hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng. Mức chuẩn nghèo và cận nghèo quy định nêu trên là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác.

Vì trong thư hỏi, ông không nói rõ sống một mình hay cùng với con cháu, nên không trả lời cụ thể được. Ông căn cứ vào quy định chuẩn hộ nghèo nêu trên để áp dụng vào trường hợp của mình.

Báo Người cao tuổi