Điều kiện trở thành hội viên Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 16/08/2019

Hỏi: Tôi năm nay 55 tuổi, vừa nghỉ hưu, được biết 60 tuổi mới đủ điều kiện là hội viên Hội NCT, nhưng nay tôi có nguyện vọng muốn gia nhập Hội NCT Việt Nam có được không?Hoàng Thị Bích Dung(Ngõ 344, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Trả lời: Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội NCT Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. NCT Việt Nam là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, sống ở trong và ngoài nước, từ đủ 60 (sáu mươi) tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được chi hội hoặc Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở (nơi chưa có chi hội) đồng ý thì được công nhận là hội viên, được cấp thẻ hội viên.

Trường hợp công dân Việt Nam từ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, tự nguyện và tích cực tham gia Hội hoặc được cử làm công tác Hội, được xem xét công nhận là hội viên.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp của bà Dung nếu tự nguyện gia nhập Hội thì được xem xét công nhận là hội viên.

Trở thành hội viên Hội NCT Việt Nam, bà có quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

Chấp hành Điều lệ Hội, các nghị quyết của Hội, tham gia sinh hoạt, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Hội. Tuyên truyền, giáo dục trong gia đình và xã hội về lòng yêu nước, đạo lí và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, tri thức của bản thân cho thế hệ trẻ. Gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân cùng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các quy chế, quy ước của địa phương. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội.

Được Hội hướng dẫn, tạo điều kiện để hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Luật NCT và các văn bản quy phạm pháp luật khác về chế độ, chính sách đối với NCT. Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt, hoạt động xây dựng Hội, trong việc phê bình, chất vấn, giám sát các cơ quan lãnh đạo hoặc cá nhân lãnh đạo của Hội về những vấn đề liên quan đến NCT và Hội NCT. Thảo luận và biểu quyết các chủ trương công tác của Hội, ứng cử, đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Hội theo quy định của Điều lệ Hội. Được Hội tạo điều kiện để chăm sóc và phát huy khả năng của mình; được bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được giúp đỡ khi gặp khó khăn, hoạn nạn; được thăm hỏi khi ốm đau; được chúc thọ, mừng thọ khi đến tuổi quy định; được phúng viếng, tiễn đưa khi qua đời.


Nguồn: Báo Người cao tuổi