Điều kiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho NCT

Ngày đăng: 26/08/2019

Hỏi: Mẹ tôi năm nay 83 tuổi, nhưng vẫn phải mua BHYT tự nguyện. Theo trả lời của địa phương, mẹ tôi đang hưởng chế độ trợ cấp tuất do bảo hiểm xã hội chi trả nên không thuộc diện cấp thẻ BHYT cho NCT. Tôi xin hỏi: Trường hợp của mẹ tôi, đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội có được hưởng quyền lợi BHYT đối với NCT nữa hay không?

Phùng Thanh Sơn

(Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên)

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 và Khoản 1, Điều 18 Luật Người cao tuổi thì đối tượng người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng thì được mua thẻ BHYT từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp mẹ của ông đã được hưởng chế độ trợ cấp tuất do Bảo hiểm xã hội chi trả hằng tháng nên không thuộc đối tượng được hưởng BHYT theo quy định của Luật Người cao tuổi. Đây là một trong những nội dung mà các cơ quan chức năng đang tổng hợp để đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi Luật BHYT trong thời gian tới.

Trước mắt, để có thẻ BHYT, mẹ của ông có thể tham gia BHYT theo hình thức tự nguyện với mức phí BHYT bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung. Theo điểm e, khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng hằng tháng của người tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình được tính như sau:

+ Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

+ Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

+ Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất

Cụ thể:

Mức đóng Từ 01/07/2019
Người thứ 1 67.050 đồng/tháng
Người thứ 2 46.935 đồng/tháng
Người thứ 3 40.230 đồng/tháng
Người thứ 4 33.525 đồng/tháng
Từ người 5 trở đi 26.820 đồng/tháng
Lưu ý: Mức đóng trên có thể thay đổi tùy theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

 


Nguồn: Báo Người cao tuổi