Đề án (Mẫu để tham khảo) Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày đăng: 21/04/2017

Đề án (Mẫu để tham khảo) Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016-2020. Tham khảo và tải nội dung tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan