Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày đăng: 12/03/2019

Chiều 11/3, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-Ctr/BDVTW về thực hiện công tác dân vận để đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận và Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo về ANTQ trong tình hình mới" và bàn phương hướng tiếp theo. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước; đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đồng chí Phan Thùy Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam tham dự Hội nghị.

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Qua 5 năm triển khai, thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng; huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Phong trào Dân vận khéo được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều lĩnh vực phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trận tự, an toàn xã hội. Ban CHỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ địa phương, cơ sở hoạt động có chiều sâu, đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Với vai trò là một tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn Hội NCT các địa phương thực hiện nội dung Chương trình phối hợp số 09; phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hành động số 761/CTrPH/HNCT-BCA ngày 31/12/2010 về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời ban hành Chương trình phối hợp hành động số 105/CTPH-HNCT-BCA ngày 08/4/2016 “về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020”; tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ký cam kết về bảo vệ đường biên cột mốc (kết quả phối hợp ngăn chặn 14 vụ xâm lấn biên giới, bắt 24 người vượt biên…); tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu cả nước có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh biên giới biển đảo (tháng 11/2013); Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu cơ sở 14 tỉnh vùng Tây Bắc tại Tuyên Quang, vinh danh 112 NCT có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới phía Bắc; phát triển sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (ngày 26/10/2017).

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Phú Yên, Cần Thơ... cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hữu ích về công tác đảm bảo an ninh trật tự, dân vận khéo, mô hình camera an ninh... tại địa phương.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam trao bằng khen các đơn vị tiêu biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các mô hình đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm, từ đó người dân tự giác tham gia; đây chính là yếu tố quyết định để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được hiệu quả, đứng vững trong lòng nhân dân. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, cần nâng cao nhận thức, làm sâu sắc hơn nhận thức về công tác dân vận đối với tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn hệ thống chính trị; tiếp tục nhận thức đầy đủ Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Công an tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp tổ chức nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở địa bàn dân cư; tiếp tục tổ chức hiệu quả Diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân, tố giác tội phạm cũng như Diễn đàn Công an nhân dân (CAND) ở xã, phường. Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người dân trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm đã đạt được hiệu quả trong thời gian qua như Câu lạc bộ xe ôm phòng, chống tội phạm; Hiệp sỹ đường phố... Ngoài ra, thông qua các tổ chức thành viên, từng tổ chức, từng gia đình cần tăng cường hơn nữa quản lý giáo dục để người thân không vi phạm pháp luật... 

 

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết tại đầu cầu Hà Nội

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và xác định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng CAND. Coi chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong điều kiện xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đồng thời Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 64 tập thể, 126 cá nhân trong lực lượng công an các cấp; Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân thuộc MTTQ và các tổ chức thành viên ở trung ương và các địa phương trong triển khai Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW.

 

Tin, ảnh: Lê Thành