Danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025.

Ngày đăng: 21/10/2021

Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam tổng hợp, cập nhật báo cáo của các địa phương trên cả nước, tính từ ngày 31/5/2021 đến cuối tháng 9/2021 có thêm 05 địa phương, gồm: Bình Định, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bắc Ninh và Tuyên Quang được UBND tỉnh phê duyệt Đề án, nâng tổng số địa phương trên cả nước  có Đề án/Kế hoạch là 53 tỉnh/thành phố.

 

Xem và tải danh sách các địa phương có Đề án/Kế hoạch tại đây.

 

Thông tin cập nhật Đề án/Kế hoạch về Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của các địa phương liên hệ với Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam địa chỉ email:doingoai.hnct@gmail.com; hoặc số điện thoại 0977101599/02437341854 (Đ/c: Lê Xuân Đảng).


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội NCT Việt Nam
Tin liên quan