DANH BẠ, THƯ ĐIỆN TỬ

Ngày đăng: 12/11/2015

DANH BẠ, THƯ ĐIỆN TỬ

CÁC PHÒNG, BAN CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NCT VIỆT NAM

 

PHÒNG BAN

 

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

VĂN PHÒNG TW HỘI

 

 

043.7344.775

Fax: 0437342801

 

trunguong.hnct@gmail.com

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

043.7341855

 

anhdao.tckt@gmail.com

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

 

 

043.7339461

 

haminhthao257@gmail.com

 

VĂN THƯ

 

 

043.7342801

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP HỘI NCT VIỆT NAM

 

 

043.7349974

 

trangthongtindientuhnct@gmail.com

 

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

 

 

043.7340856

 

vaenam@yahoo.com.vn

 

BAN CHĂM SÓC NCT

 

 

043.7334575

 

 

nguyendinhhoa54@yahoo.com.vn

 

BAN PHÁT HUY VAI TRÒ NCT

 

 

043.7340854

 

banphathuy.hnct@gmail.com

 

BAN ĐỐI NGOẠI

 

 

043.7340853

 

bandoingoai.hnct@gmail.com

 

 

QUỸ CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NCT

 

 

043.7344037

 

 


Tin liên quan