DANH BẠ, THƯ ĐIỆN TỬ

Ngày đăng: 12/11/2015

DANH BẠ, THƯ ĐIỆN TỬ

CÁC BAN, VĂN PHÒNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NCT VIỆT NAM

 

BAN, VĂN PHÒNG

 

 

ĐIỆN THOẠI

 

EMAIL

 

 

VĂN PHÒNG TW HỘI

 

 

0243.7344.775

Fax: 02437342801

 

trunguong.hnct@gmail.com

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

 

 

0243.7341855

 

 

anhdao.tckt@gmail.com

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

 

 

0243.7339461

 

 

Thuhien3326@gmail.com

 

 

VĂN THƯ

 

 

0243.7342801

 

lakimthuy80@gmail.com

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP HỘI NCT VIỆT NAM

 

0243.7349974

 

 

trangthongtindientuhnct@gmail.com

 

 

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

 

0243.7340856

 

nghiemhainambtckt@gmail.com

 

 

BAN CHĂM SÓC NCT

 

 

0243.7334575

 

 

nguyendinhhoa54@yahoo.com.vn

 

 

BAN PHÁT HUY VAI TRÒ NCT

 

 

0243.7340854

 

 

chieuxuan85@gmail.com

 

 

BAN ĐỐI NGOẠI

 

 

043.7340853

 

 

doingoai.hnct@gmail.com

 

 


Tin liên quan