Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12/05/2015

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và Hội nghị chuyên đề Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015.

 


Đồng chí Nguyễn Quang Dương đọc diễn văn kỷ niệm - ảnh: HH


Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ôn lại những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời khẳng định những giá trị tư tưởng của Người đối với công tác xây dựng Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tại Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Dương cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy cơ quan nói riêng và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương nói chung đã triển khai toàn diện các nội dung cơ bản nêu trong Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối triển khai thực hiện đến các đơn vị cơ sở, đồng thời bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị vào chương trình hành động của Đảng bộ trong từng năm.

Từng đảng bộ đã nghiên cứu, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, đồng thời hướng dẫn cơ sở rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp gắn sát với nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, trong đó, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) cũng đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra.

Nội dung Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã được các đảng bộ bổ sung vào chương trình công tác hàng năm và thông qua sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, các hội nghị của đảng ủy. Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được cụ thể hóa bằng phong trào thi đua lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; thông qua phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

 


Các đại biểu dự buổi Lễ - ảnh: HH


Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, xây dựng kế hoạch, đưa nội dung Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp, nhất là trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn ngoài ngành kinh doanh chính, phải bảo đảm khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả. Chú trọng đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, CNVC lao động, để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cũng trong ngày hôm nay, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”./.

Nguồn: ĐCSVN/ HH