Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Trao tặng Huy hiệu và Kỷ niệm chương của Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp; Quán triệt Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổng kết công tác năm 2019

Ngày đăng: 17/01/2020

Ngày 16/1, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” cho các đảng viên có nhiều đóng góp; Quán triệt Nghị quyết lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên Cơ quan dự. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu

 

Trao Kỉ niệm chương của Đảng cho 3 đảng viên

 

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan và trao Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương" cho các đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội.

Sau buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Nam đã truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

 

Bí thư Đảng ủy Đàm Hữu Đắc trao Giấy khen của Đảng bộ cho các tập thể xuất sắc

  

Trao Giấy khen của Đảng bộ cho các cá nhân xuất sắc

 

Sau đó, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NCT tổ chức tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tiếp tục được tăng cường, có chất lượng, cùng với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đảng viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong lãnh đạo chỉ đạo, Đảng ủy đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, chương trình công tác năm 2019 của Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội lần thứ VI. Duy trì có nền nếp sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ; phương pháp hoạt động được cải tiến, đổi mới, phù hợp với thực tiễn có chất lượng, hiệu quả. Công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội hiệu quả, đạt chất lượng cao.

Phát biểu tại Hội nghị với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ và người đứng đầu Trung ương Hội, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan; từ đó lan tỏa, triển khai đến các cấp Hội trong cả nước. Từng đảng viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của Hội. Năm 2020 tiếp tục có những biến động trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ ở địa phương và Cơ quan Trung ương Hội. Cũng là năm diễn ra sự kiện 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo tạo điểm nhấn trong công tác Đảng; nắm bắt diễn biến tâm tư tình cảm của đảng viên và NCT; nhất là trong bối cảnh chuẩn bị tổng kết Chỉ thị 59-CT/TW 27/9/1995 của Ban Bí thư TW Đảng khóa VII về chăm sóc NCT, Kết luận 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Luật NCT và Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020… Chủ tịch mong muốn toàn Đảng bộ tạo thành khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị, Đảng bộ khen thưởng 2 tập thể Chi bộ (Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Chăm sóc NCT); 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công nhận tập thể "Trong sạch vững mạnh".

Tin, ảnh: Tuệ Minh
Tin liên quan