Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII

Ngày đăng: 04/01/2018

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Ban Tổ chức

Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết

 

Sáng 04/1, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Ban Tổ chức Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe, giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các Nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Tin, ảnh: Lê Tuệ Minh
Tin liên quan