Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Đổi mới công tác thi đua khen thưởng từ Cơ quan Trung ương Hội

Ngày đăng: 23/03/2018

Ngày 22/3, Liên chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Đối ngoại, Văn phòng thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong Cơ quan Trung ương Hội". Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền; Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phó Chủ tịch Ngô Trọng Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy; toàn thể đảng viên 3 Chi bộ dự.  

 

Bí thư Đảng ủy Đàm Hữu Đắc phát biểu

 

Hội nghị tập trung thảo luận dự thảo "Quy định một số điểm về thi đua,  khen thưởng trong Cơ quan Trung ương Hội" với các nội dung: Đối tượng, nội dung thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng; hiện vật thi đua, tỉ lệ khen thưởng; quy trình, thủ tục, trình tự bình xét; thẩm quyền quyết định và mức tiền thưởng. Theo đó, Bằng khen do Chủ tịch Trung ương Hội tặng các tập thể, cá nhân 2 năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" hoặc "Tuổi cao - Gương sáng xuất sắc"; Giấy khen do Thủ trưởng Cơ quan tặng cá nhân 2 năm liền đạt "Lao động tiên tiến" hoặc "Tuổi cao - Gương sáng". Các danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Lao động tiên tiến", "Tuổi cao - Gương sáng" có quyết định công nhận; các danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Tuổi cao - Gương sáng xuất sắc", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Chiến sĩ thi đua cấp Trung ương Hội" có quyết định công nhận và được cấp giấy công nhận danh hiệu. Cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 15% cán bộ công chức, người lao động trong Cơ quan đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; cá nhân đạt danh hiệu "Tuổi cao - Gương sáng xuất sắc" không quá 15% NCT đạt danh hiệu "Tuổi cao - Gương sáng".

 

Chủ tọa Hội nghị

 

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu

 

 

Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Trọng Vịnh phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Bí thư Đảng ủy Đàm Hữu Đắc, Phó Bí thư Ngô Trọng Vịnh hoan nghênh sáng kiến của 3 Chi bộ; nhấn mạnh: Cơ quan Trung ương Hội là thành viên của Hội, cần triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua khen thưởng, Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức và người lao động. Chi bộ Văn phòng, các Ban Tổ chức - Kiểm tra, Đối ngoại tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Quy chế khen thưởng trong cơ quan, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, công chức, người lao động./.

Tin, ảnh: Thanh Hà