Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 25/02/2021

Ngày 24/2, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền, các Phó Chủ tịch và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự.


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ thông tin nhanh về những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng họp từ ngày 25/1-1/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội và thành công rất tốt đẹp. Đó là sự thành công của quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội. Thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm. Thành công trong việc tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn để Đại hội diễn ra thành công.

Các văn kiện trình Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỉ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam).

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 đồng chí Ủy viên Trung ương, trong đó có 61 đồng chí lần đầu trúng cử. Bầu 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng khóa XII, Chủ tịch nước, được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt, việc phổ biến, quán triệt kết quả Đại hội đến đảng viên và Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Tuệ Minh