Đà Nẵng: Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 20/05/2015

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

 


Đại diện lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng trao tặng Bằng khen
cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW một cách nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó nổi bật là đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương, ý thức trách nhiệm với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân; từng bước ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Những vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực, tạo được sự phấn khởi tin tưởng trong cán bộ, nhân dân. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 1973 - CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong khối các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29 - CT/TU Thành ủy với nội dung “5 xây”, “3 chống”. Duy trì thường xuyên nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, trở thành công việc thường xuyên các địa phương, cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức đi vào nền nếp, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên toàn thành phố. Công tác tuyên truyền giáo dục trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên, công nhân, nông dân được chú trọng đẩy mạnh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, cấp ủy và chính quyền, đoàn thể các cấp luôn chú trọng nhân rộng các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục được duy trì, phát huy, mang lại hiệu quả tích cực. Trên địa bàn TP đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ các phong trào và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giảm nghèo, thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Qua đó tạo sức lan toả, thu hút sự tham gia của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, địa phương, đơn vị biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở. Thông qua thực hiện Chỉ thị đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm, phản ánh để sửa chữa, khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Thọ cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Đó là, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chưa đồng đều; nhận thức và tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của một số cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; thiếu chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhiều nơi còn lúng túng. Công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phổ biến mô hình hay chưa liên tục, chưa gây được nhiều ấn tượng để chuyển hoá thành tình cảm, lôi cuốn mọi người làm theo…

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, đồng chí Trần Thọ đề nghị, trong thời gian tới, các cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn xã hội; bản thân mỗi người phải tự nêu gương, nhất là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là chuẩn bị tốt tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáng sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 25 cá nhân điển hình và tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nguồn: ĐCSVN/Tin& ảnh : Đình Tăng