Cụm Thi đua số IV Hội NCT Việt Nam: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua năm 2017

Ngày đăng: 24/11/2017

Hội nghị Cụm thi đua số IV

 

Ngày 23/11, tại Tp.Thái Bình, Cụm thi đua số IV gồm 6 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác 2018. Tiến sĩ Đàm Hữu Đắc Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội dự và chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tới dự và phát biểu chào mừng.

Hội nghị đã khẳng định năm 2017, cán bộ hội viên NCT trong Cụm thi đua số IV tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tình hình kinh tế xã hội ổn định. Tổ chức Hội ở cơ sở phát triển rộng khắp, hoạt động đi vào nề nếp, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng, tâm tư của NCT. Phong trào "Tuổi cao - Gương sáng" đã phát huy tiềm năng, thế mạnh NCT trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao vị thế NCT trong gia đình và xã hội.

Các Hội cơ sở đã kết nạp mới 26.449 hội viên, tổ chức phát thẻ, mở sổ theo dõi tăng cường quản lý hội viên. 100% xã, phường, thị trấn có Hội cơ sở và 100% thôn làng, tổ dân phố có chi hội, tổ hội.

Để tăng cường các nguồn lực chăm sóc và phát huy vai trò của NCT, Ban Đại diện Hội NCT các cấp đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hội cơ sở nâng cao số dư chân quỹ từ nguồn đóng góp của hội viên. Đến nay, 100% cấp Hội cơ sở các tỉnh có quỹ với số dư 230 tỷ đồng, quỹ phụng dưỡng ông bà cha mẹ với số dư gần 33 tỷ đồng (riêng tỉnh Ninh Bình đạt 23 tỷ đồng).

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, các cấp Hội cơ sở các tỉnh đã có nhiều cố gắng tranh thủ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức được 1.068 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Từ đó, đã nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức cho đội ngũ cốt cán công tác Hội cơ sở, triển khai thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của Trung ương Hội đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Đàm Hữu Đắc Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội đã biểu dương thành tích năng động, sáng tạo của Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh Cụm thi đua số IV và ghi nhận những phản ánh, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức Hội cơ sở trong các hoạt động, phát huy vị thế, vai trò của NCT trong đời sống xã hội.

 

                                                          

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Thắng