Công văn số 795-CV/VPTW, ngày 26/5/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi

Ngày đăng: 31/05/2021

Ngày 26/5/2021, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 795-CV/VPTW gửi Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Các tỉnh ủy, thành ủy; Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi.

Xem và tải nội dung công văn tại đây.


Tin liên quan