Công văn số 601/HNCT-ĐN, ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 14/11/2018

Ngày 06/11/2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Công văn số 601/HNCT-ĐN gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc “Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”.

 

Xem và tải nội dung công văn tại đây.