Công văn số 601/HNCT-ĐN, ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 14/11/2018

Ngày 06/11/2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Công văn số 601/HNCT-ĐN gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc “Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”.

 

Xem và tải nội dung công văn tại đây. 

 


Tin liên quan