Công văn số 585-CV/BTGTW, ngày 21/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 31/05/2021

Ngày 21/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 585-CV/BTGTW gửi Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (kèm theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2021).

Xem và tải nội dung công văn tại đây.


Tin liên quan