Công văn số 519/HNCT-VP, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP; Công ty CPHK VietJet Air; Công ty CP CPHK Jetstar Pacific Airlines; Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO)

Ngày đăng: 25/09/2018

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Công văn số 519/HNCT-VP, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; Công ty CPHK VietJet Air; Công ty CP CPHK Jetstar Pacific Airlines; Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) về việc giúp đỡ đại biểu người cao tuổi dự Hội nghị biểu dương ngươi cao tuổi làm kinh tế giỏi đổi vé máy bay.


 

Công văn số 10729/BGTVT-VT, ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc giúp đỡ đại biểu người cao tuổi dự Hội nghị biểu dương ngươi cao tuổi làm kinh tế giỏi đổi vé máy bay

 

 

 

Công văn số 519/HNCT-VP, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc giúp đỡ đại biểu người cao tuổi dự Hội nghị biểu dương ngươi cao tuổi làm kinh tế giỏi đổi vé máy bay


Xem và tải nội dung Công văn số 519/HNCT-VP, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam tại đây.

 

Xem và tải nội dung Công văn số 10729/BGTVT-VT, ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải tại đây.