Công văn số 517/HNCT-VP, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc “Thay đổi ngày Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT làm kinh tế giỏi”.

Ngày đăng: 24/09/2018

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Công văn số 517/HNCT-VP gửi Hội Người cao tuổi/ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Thay đổi ngày Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi”.

Xem vải nội dung công văn tại đây.

 


Tin liên quan