Công văn số 402/HNCT-CS, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của BTV Trung ương Hội NCT gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT thi đấu Giải Bóng chuyền hơi toàn quốc năm 2018

Ngày đăng: 26/07/2018

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Công văn số 402/HNCT-CS gửi Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT thi đấu Giải Bóng chuyền hơi toàn quốc năm 2018 (Kèm theo Điều lệ Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ V, năm 2018).


Xem và tải nội dung Công văn và Điều lệ tại đây.

 

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan