Công văn số 386/CV-HNCT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 31/10/2017

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Công văn số 386/CV-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Xem và tải nội dung Công văn tại đây.

Tải file Excel (mẫu thống kê) tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan