Công văn số 358/HNCT-PH, ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở khu vực Tây Bắc

Ngày đăng: 13/10/2017

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Công văn số 358/HNCT-PH gửi Hội Người cao tuổi 14 tỉnh khu vực Tây Bắc về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở khu vực Tây Bắc.

Xem và tải nội dung Công văn tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT
Tin liên quan