Công văn số 310/CV-HNCT, ngày 05/ 9/ 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Sửa đổi Hướng dẫn xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 07/09/2017

Công văn số 310/CV-HNCT, ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Sửa đổi Hướng dẫn xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Xem và tải nội dung công văn tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan