Công văn số 207/HNCT-CS, ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tham gia các giải thể thao trung cao tuổi toàn quốc năm 2017 (ban hành kèm theo Điều lệ các giải thể thao)

Ngày đăng: 27/06/2017

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Công văn số 2017/HNCT-CS gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tham gia các giải thể thao trung cao tuổi toàn quốc năm 2017 (ban hành kèm theo Điều lệ các giải thể thao).

Xem và tải nội dung Công văn tại đây.


Xem và tải nội dung Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ IV tại đây.


Xem và tải nội dung Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2017, tranh Giải Lotus tại đây.


Xem và tải Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc, Cúp Báo Người cao tuổi tại đây. 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội NCT
Tin liên quan