Công văn số 02/CV-UBQGNCT, ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018

Ngày đăng: 01/03/2018

Công văn số 02/CV-UBQGNCT, ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018.

Xem và tải nội dung công văn (bản kế hoạch kèm) tại đây.


Tin liên quan