Công văn số 02/CV-UBQGNCT, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 25/01/2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Công văn số 02/CV-UBQGNCT về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 (bản kế hoạch kèm theo).

Xem và tải nội dung Công văn tại đây.


Tin liên quan