Công văn số 01/CV-UBQGNCT, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 30/03/2021

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Công văn số 01/CV-UBQGNCT về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 (Kèm theo bản Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2021).

Xem và tải nội dung Công văn bản tại đây.


Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội NCT VIệt Nam