Công văn số 01/CV-UBQGNCT của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022

Ngày đăng: 28/03/2022

Ngày 21/3/2022, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Công văn số 01/CV-UBQGNCT về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 (kèm theo Kế hoạch).

Xem và tả nội dung Công văn tại đây.


Nguồn: Băn chăm sóc NCT TW Hội
Tin liên quan